Internet

Marketing v sociálních sítích – základní postuláty

S nárůstem popularity sociálních sítí (jako např. Facebook, Instagram, LinkedIn a spousty dalších) roste také zájem marketingových manažerů k těmto sítím, kteří v nich vidí obrovský potenciál pro posílení značky a společností. Takzvaný social media marketing , neboli SMM (dále budeme používat pouze tuto zkratku pro pojem marketing v sociálních sítích) se velmi rychle stal jedním z podstatných prvků internetového marketingu. Nutno podotknout, že SMM se používá pro přivedení velkého počtu návštěvníků (a tedy i potenciálních zákazníků) na webové stránky společnosti ze sociálních sítí, leč není přímým kanálem prodejů.

V čem jsou výhody SMM?

Se stále se rozvíjejícími a měnícími se mechanismy fungování sociálních sítí, rostou i výhody sociálních sítí. Důvodů pro jejich využití je hned několik:

  • Určitá neformálnost v komunikaci (zejména ve sdělování zpráv zákazníkům, což platí především pro Facebook a Instagram, naopak, LinkedIn má strohý a formální styl komunikace). Informace sdělována uživateli na sociální sítí je srovnatelná s osobním doporučením služby nebo zboží svým přátelům, tudíž důvěra vůči podobné reklamě bude vyšší, než u té klasické. Výjimky ovšem existují, někdy toto pravidlo potvrzují (uživatelé si mohou upozorňovat na nekalé praktiky určité společnosti, jde však o kazuistiku – zda je takové upozornění oprávněné).
  • Šíření informací „od dveří ke dveřím“. V tom obrovskou roli hraje content marketing (i.e., obsahový marketing), který musí generovat takový obsah, který uživatelé budou sdílet, aniž by jejich autor musel usilovně pobízet k takovému sdílení.
  • Přesné cílení. Uživatelé, na něž chceme cílit, lze vybrat podle určitých kritérií, a cílit naši reklamu nebo obsah vyloženě na ně (nebo na určitou skupinu, která splňuje alespoň minimální kritéria).
  • Interaktivita – možnost téměř okamžité reakce na dotazy a reference uživatelů a vést dialog nezbytným směrem.

Efektivita, aneb kdy jsou SMM kampaně nejúčinnější?

Nemůžeme říct, že při propagaci společnosti nebo brandu v sociálních sítích můžeme používat jakékoliv nebo všechny nástroje, které daná sociální síť nabízí. Vždy existuje vstupní analýza, která pomáhá určit, který typ obsahu se má vytvářet, kam umísťovat a komu má být určen ( autor se domnívá, že psychologický pattern průměrného uživatele targetingu je v daném případě je naprostou conditio sine qua non, poněvadž ne každý je s to pochopit námi sdělovaný obsah, stejně tak, jako většina pochopila tento latinský výraz ). Musíme vyčlenit určitou typologii, na kterou můžeme následně aplikovat určité nástroje. Jsou to velké podniky, malé a střední podniky, internetový sektor (e-shopy apod.) a B2B-business. Například, pro úzce profilovaný B2B, podnikání typu taxislužby (se spontánně uzavíranými obchody) jsou SMM kampaně neefektivní.

Lze s jistotou říci, že SMM se používá především pro budování značky a práci nad její celkovou image, vylepšení kvality a počtu návštěv na stránkách a tzv. neutralizací negativních jevů (vylepšení reputace).

Jak lze správně využít sociální sítě?

Na začátku jakékoliv aktivity vždy stojí tři otázky: „jak, proč a pro koho“. Strategii SMM budujeme právě i na základě těchto otázek, díky kterým dovedeme správně využívat SMM. Musíme postupovat v následujících krocích:

  • Určit, na koho to bude cílené;
  • Zvolit místa s největší koncentrací cílové skupiny a vytýčit hlavní vlastnosti jejího chování;
  • Vypracovat obsahovou strategii (tedy obsahový marketing);
  • Nastolit systémy metrik;
  • Vytvořit denní/týdenní plány;
  • Vyhodnocovat efektivitu a nezbytnost korigovat SMM kampaň.

Jsou to jedny z mnoha hlavních otázek, které by měla pokládat společnost, která se chystá využívat SMM. Na první pohled se to může zdát velmi složité, ale přece od toho jsou odborníci na SMM, kteří pomohou správně počínat již na začátku.

Rate this post

Zanechat odpověď