Internet

Virtuální servery a virtualizace: Vše, co potřebujete vědět

Není to tak dávno, co nás strašila obava z objemných a rušných datových center umístěných všude po světe. Pro vznik datového centra nebo serverovny je nutné mít dostatečně velkou prostorovou kapacitu, ale díky virtualizaci se rozšiřování fyzické infrastruktury v posledním desetiletí zpomalilo. Přečtěte si o virtuálních serverech a jejich využití. 

Co jsou virtuální servery? 

Virtuální servery jsou simulované počítače vzniklé v rámci jednoho fyzického serveru. Na jednom hardwaru jich tedy může být víc, protože jsou od sebe oddělené. Virtuální servery hojně využívají firmy pro nepřetržitý chod aplikací nebo webových stránek s vysokou návštěvností. 

Když mluvíme o virtualizaci serveru… 

Virtualizace serveru je proces rozdělení fyzického serveru na několik izolovaných virtuálních serverů pomocí softwarové aplikace. Bez virtualizace serverů využívají servery pouze malou část svého výpočetního výkonu. To vede k tomu, že servery zůstávají nečinné, protože pracovní zátěž je rozdělená pouze na část serverů v síti. Datová centra jsou pak přeplněná nedostatečně využívanými servery, a to vede k plýtvání zdrojů a energie. 

K čemu slouží virtuální server? 

Většina firem využívá virtuální servery kvůli tomu, aby snížila výdaje na hardware, napájení a energie. Virtuální servery taky firmám pomáhají při vývoji aplikací, nástrojů nebo různých prostředí. 

Vzdálený přístup 

Virtuální dedikované servery můžete nakonfigurovat tak, aby podporovaly bezpečný přístup k důležitým podnikovým datům a souborům prostřednictvím internetu. 

Webhosting 

Hosting virtuálních serverů umožňuje nakonfigurovat různé webové služby, takže fyzický server může používat více vlastníků webových stránek. 

Vývoj a testování softwaru 

Vývojáři můžou na virtuálním serveru vytvářet, spouštět a testovat nové softwarové aplikace. 

Výhody virtuálního serveru 

Virtualizace fyzického serveru umožňuje, aby každý virtuální server fungoval jako jedinečné fyzické zařízení a mohl provozovat své vlastní aplikace a operační systém. Kromě toho má i další výhody, například: 

  • levnější provozní náklady 
  • spolehlivost 
  • snadné přizpůsobení 
  • maximální bezpečnost 
  • snadné a rychlé zprovoznění 
  • dostupná cena služby za provoz 
  • možnost provozovaní kontejnerů 

Virtuální servery si můžete pronajmout, takže nemusíte utrácet za pořízení příslušného softwaru,který je k provozu potřeba. Celou IT infrastrukturu tak můžete delegovat na IT firmy, které se o vše postarají. 

Protože virtuální servery poskytují izolované prostředí, můžou jednotlivé aplikace a služby běžet odděleně. Díky tomu je zajištěná vyšší bezpečnost s minimálním rizikem přenosu virů a jiných hrozeb mezi jednotlivými aplikacemi. 

Virtuální servery si také snadno přizpůsobíte podle vlastních potřeb. Můžete si nastavit výkon procesoru, paměť i velikost úložiště. Kdykoliv tak můžete jednoduše škálovat výkon a kapacitu, a to buď automaticky, nebo manuálně.

Zdroj úvodního fota: piqsels myTimi s.r.o. Team Site – virtual server.png – All Documents (sharepoint.com) 

 

Rate this post

Zanechat odpověď