Nezařazené

Kde všude se technické kreslení využívá?

 

Pojem technické kreslení zahrnuje všechny druhy kreslení, které se využívají v různých technických oborech. Učí se ho studenti například na stavebních, strojírenských a elektrotechnických školách. Napříč tomu, že většina současných odborníků a laiků používá při práci CAD programy, pro studenty je velkou výhodou, pokud mají možnost naučit se kreslit i tradičním způsobem, tužkou a pravítkem. Pomáhá to rozvíjet jejich zručnost, představivost a schopnost kreslit rychlé náčrty klasickou tužkou.

Celý proces spojený s technickým kreslením začíná u myšlenky. Aby byla představa úspěšně realizovaná, je třeba navrhnout konkrétní črty. Výsledná obrazová podoba na technickém výkrese je důležitým komunikačním kanálem pro celý tým lidí v procese od návrhu až po samotnou realizaci.

Technické kreslení ve stavebnictví

Jedna z nejznámějších oblastí, ve které se využívá technické kreslení je stavebnictví. Veškeré stavební konstrukce od malých rodinných domů až po rozsáhlé výrobní haly musí být detailně vypracované na projektovém výkrese.

Čím méně nesrovnalostí v projektové dokumentaci je, tím méně zdržení a chaosu je poté při realizaci samotné stavby. A aby byla práce s touto dokumentací co nejefektivnější, využívají mnozí architekti, stavaři, statici či dizajnéři různé počítačové programy na kreslení.

Pokud chcete k práci využívat například známý AutoCAD, je potřeba připravit se na pravidelní finanční výdaje v podobě ,”nájemného”. Právě z těchto důvodů čím dál více profesionálů přechází na stejně kvalitní program na kreslení od GstarCAD (alternativa AutoCAD), kde se platí jen jednorázový poplatek při koupi licence a nadále se už s programem nepojí další poplatky.

Technické kreslení ve strojírenství 

Strojírenství je průmysl, který by bez existence technického kreslení nemohl jednoduše vůbec fungovat. Složité technologické postupy výroby a rozpisy materiálů musí být přesně zdokumentované a spočítané. Výrobní výkresy součástí jsou přímo upravené pro konkrétní technologii výroby a to všechno za pomoci technického kreslení.

Přesnost a preciznost jsou v tomto odvětví klíčové a proto se mnoho strojařů spoléhá na program na kreslení. Práci za ně sice neudělá, ale nabízí více prostoru pro přepočty a opravy oproti klasickému kreslení tužkou.

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice má svá vlastní specifika, podobně jako ve strojírenství. Elektrotechnické konstrukční a projektové výkresy jsou převážně zaměřené na zapojení elektrických zařízení a projektování elektroinstalace v budovách. Bez správného výkresu a bez schopnosti číst danou technickou dokumentaci by nebylo možné správně zapojit jakoukoliv elektroinstalaci.

Kromě technických výkresů se můžeme setkat i s dalších technickou dokumentací. Pod pojmem technická dokumentace si můžeme představit například  konstrukční výkresy, výpočty, zprávy, ale i různé technické údaje v obchodních či servisních materiálech. Za technickou dokumentaci můžeme tedy považovat všechny materiály, ve kterých můžeme najít relevantní technické údaje.

 

 

Rate this post

Zanechat odpověď