Nezařazené

Co jsou to magnetické senzory a kde se využívají?

Magnetické senzory v dnešní době patří mezi základní průmyslové senzory, bez kterých se neobejde řada odvětví. K čemu slouží a jaké typy jsou dostupné?

Magnetické senzory už v dnešní době patří mezi základní průmyslové detektory. Oproti svému hlavnímu konkurentovi v podobě indukčních senzorů ale mají celou řadu výhod. A o těch si v dnešním článku budeme povídat.

Co jsou to magnetické senzory?

Pojďme si ale nejprve říct, o co se vlastně jedná. Magnetické senzory se využívají k bezdotykové detekci poloh v řídící technice. Používají se především tam, kde se indukční senzory použít nedají. Vhodné jsou především na delší vzdálenosti. Magnetické senzory navíc mají další nespornou výhodu – jsou o poznání menší a výkonnější.

Další velkou výhodou je využití základního principu – tedy magnetického pole. Magnetické pole totiž prochází všemi nemagnetickými materiály. Díky tomu mohou rozpoznat magnety umístěné za stěnami nebo jinými překážkami. Tyto senzory pak dále dělíme do čtyřech základních skupin odlišujících se svým použitím i základními vlastnostmi:

  • Reedův senzor,
  • senzory s nasycovaným jádrem cívky,
  • senzory s Hallovou sondou,
  • magnetorezistivní sondy.

Kde se magnetické senzory využívají?

Výše zmiňované principy se používají poměrně často. Každý má ale jiné přednosti. Prvně jmenovaný je díky své jednoduchosti používaný především pro méně náročné aplikace. Druhý jmenovaný je jeho přesný opak. Dá se tedy použít i pro náročnější procesy vyžadující využití elektroniky a nejlepší detekční vlastnosti.

Obecně se ale dá říct, že jsou magnetické senzory vhodné především pro identifikaci předmětů skrz nemagnetickou překážku. Hodí se i pro identifikaci skrz agresivní prostřetí nebo v oblasti vysokých teplot. Dobře se s ním měří otáčky, používá se v jeřábových a manipulačních systémech, ale také k měření hladin, limitů a polohy. Možnosti využití jsou zkrátka nepřeberné…

 

 

Rate this post

Zanechat odpověď