Elektronika

Neodmyslitelnou součástí vybavení učeben je AV technika

Moderní technologie mají ve vzdělávání žáků a studentů stále větší uplatnění. Umožňují poskytnout studentům učivo v daleko zajímavější a zábavnější formě, o které se mohlo studentům v dřívějších dobách jen zdát. Audiovizuální technika pomáhá studentům zejména v lepší představivosti a lepších výkonech, ale mnohdy zajišťuje i vyšší zájem o studium. AV technika by proto neměla chybět v žádném školském zařízení.

Projektory jsou základ

Hlavní postavení v rámci AV vybavení učeben mají především projektory, projekční plátna a interaktivní tabule, ale uplatňuje se i další AV technika.  Nově třeba e-learningové kamery pro záznam a streaming výuky. Výhodou využití AV techniky ve výuce je zejména to, že mohou žáci a studenti sledovat vyučovanou látku i v obrazové podobě. Audiovizuální techniku by jistě přivítal i Jan Amos Komenský, který byl zastáncem školy hrou a definoval zásadu, že vše se má převádět do praxe, což právě AV technika umožňuje.

Ve větších učebnách je potřeba ozvučení

Aby výuka splnila svůj účel, tak je zapotřebí, aby posluchač v zadní části místnosti viděl a slyšel to samé, co posluchač vepředu. Ve spojitosti s AV technikou je tak třeba většinou zajistit také ozvučení místnosti. Správná akustika v místnosti hraje důležitou roli v rámci srozumitelnosti řeči přednášejících a také má vliv na eliminaci únavy posluchačů. Akustika prostoru má největší uplatnění zejména ve velkých učebnách a aulách. Významnou úlohu zaujímají např. mikrofony, mixážní pulty či reproduktory.

Moderní škola snadno a rychle

Rádi byste vybavili školu moderní technikou a zajistili své škole moderní učebny? V tom případě se neváhejte obrátit na společnost AVT Group, která má s instalací AV techniky a ozvučením ve školách bohaté zkušenosti. AV techniku a ozvučení zajišťovala například napříč fakultami Masarykovy univerzity, na České zemědělské univerzitě, Vysoké škole ekonomické, Pedagogické fakultě Univerzity Palackého apod.

Zajistěte si kvalitní AV techniku a ozvučení místnosti od předního odborníka na trhu, kterým společnost AVT Group bezpochyby je.

Rate this post

Zanechat odpověď