Elektronika

Tachografy už dávno vstoupily do digitálního světa

Moderní digitální tachografy, které dodává Mechanika Teplice, družstvo závod Děčín Tachografy, již data o jízdě, vozidle a řidiči uchovávají v digitální podobě. Ukládají se na kartu řidiče do implementované paměti v tachografu. Tato data se pak snadno, opět pomocí moderní digitální techniky, zpracovávají a vyhodnocují.

Moderní tachografy i služby od specialistů

Firma Mechanika Teplice se specializuje na montáž, demontáž, výměny i opravy tachografů. Zajistí pro vás aktualizaci firmware, vyřeší problémy se zaseknutou kartou, vyčistí sloty karet, vymění baterie a vykoná veškerou potřebnou údržbu související s bezchybným provozem atestovaných tachografů. Společnost navíc dodává nejen samotné tachografy, ale taktéž veškeré technické vybavení, které slouží ke stahování, zpracování a archivaci dat DTCO a karty řidiče.

Máte problémy s funkčností tachografu? Pozvěte si odborníky

Technici z Mechanika Teplice se již přes 30 let věnují nejen prodeji a opravám, ale i ověřování funkčnosti tachografů. Firma je autorizovaným metrologickým střediskem. Digitální tachograf lze prověřit, ale současně parametrizovat podle požadavků klienta. Ověřit lze jak analogové, tak digitální čili inteligentní tachografy.

Nechte se vyškolit pro práci s tachografy

Další službou společnosti Mechanika Teplice, družstvo závod Děčín Tachografy, je organizace školení pracovníků AMS pro způsobilost k ověřování a montážím digitálních tachografů. Školiteli jsou vždy odborníci s certifikáty VDO Automotive a ÚNMZ.

Co je důležité vědět o používání digitálních tachografů?

Česká republika je jako člen EU povinna již od května 2006 používat u nově registrovaných vozů nad 3,5 t digitální tachografy. Starší analogické přístroje mohou nadále používat pouze vozidla se starším datem registrace. S oběma typy vám umí poradit a pomoci ve firmě Mechanika Teplice, družstvo závod Děčín Tachografy.

Rate this post

Zanechat odpověď