Elektronika

Papírové evidenci docházky odzvonilo. Proč přesedlat na elektronický systém?

Jednou z povinností každého zaměstnavatele je evidence příchodů a odchodů zaměstnanců. Záznamy by měly být přesné (ideálně na minuty) a personál do nich může kdykoliv nahlédnout. Klasická „papírová“ evidence je s ohledem na současné standardy nepraktická a zastaralá. Stále více firem proto volí elektronický systém, který nabízí množství podstatných výhod. Proč byste měli přejít z píchaček na moderní řešení i vy?

Ušetří vám spoustu času

K hlavním důvodům pro přechod na elektronickou evidenci docházky patří výrazná časová úspora. Pojmy jako automatizace a standardizace procesů jsou v posledních letech skloňovány stále častěji a sofistikované systémy začínají být nepostradatelné. Informace o pohybu zaměstnanců mohou být zaznamenány pomocí čipové karty i chytrého mobilního telefonu (tzv. mobilní identifikace) pomocí technologií Bluetooth a NFC.

Velkou výhodou je možnost využití informací v rámci dalších agend. Vedení a personalisté mohou data využívat při tvorbě reportů a statistik. Manuální vkládání je příliš pomalé a pracné, elektronická evidence zpracování údajů maximálně zjednodušuje.

Zaměstnanci dostanou reálné mzdy

Doba, kterou zaměstnanci stráví v prostorách firmy, nemusí odpovídat skutečně odpracovanému času. V rámci své pracovní doby vykonávají činnosti, které nijak nesouvisí s výkonem zaměstnání – měsíčně se může jednat až o několik hodin. V případě většího počtu pracovníků tak firma přichází o nezanedbatelnou částku, protože platí neodpracovaný čas. Díky elektronické evidenci získáte perfektní přehled o skutečně odpracované době a ušetříte tisíce až desítky tisíc korun měsíčně.

Snadno dostupné informace

Mít informace o docházce zaměstnanců v papírové podobě není příliš praktické. Hledání informací zabírá spoustu času a zaměstnanci se musí personalisty dotazovat osobně. Zavedení elektronické varianty šetří čas oběma stranám. V případě cloudového řešení docházky mohou zaměstnanci přistupovat do systému i bez asistence vedení a kdykoliv si dohledat potřebné informace (např. o zbývající dovolené).

Propojení s dalšími systémy

Integrace papírové evidence s účetní či jinou agendou je nemožné. I v tomto směru je elektronická evidence velkým krokem kupředu – data mohou využívat další systémy, např. přístupový či kamerový. Zajímavou možností je také napojení na výdejové automaty.

Praktických výhod elektronické evidence docházky může být daleko více – s ohledem na funkce konkrétního systému. Bližší informace vám poskytnou kvalifikované odborníci z dodavatelské firmy, na kterou se při výběru obrátíte.

5/5 - (1 vote)

Zanechat odpověď